Przyspieszają przygotowania i powtórki do egzaminu maturalnego, do którego zostało ok. 40 dni. Oprócz testów pisemnych maturzystów czekają również egzaminy ustne – w tym obowiązkowa matura ustna z języka polskiego. Jak egzamin będzie wyglądać w tym roku?

Matura ustna z języka polskiego. Co trzeba wiedzieć?

Egzamin maturalny jest w 2024 roku przeprowadzany na bazie wymagań egzaminacyjnych. Kolejny rocznik maturzystów będzie go zdawać już w standardowej formie, czyli na bazie treści i wymagań podstaw programowych. Egzamin ustny z języka polskiego jest obowiązkowy, wymagany próg zdawalności to 30 proc. (podobnie jak w przypadku matury pisemnej). Większość uczniów przystępuje do matury w Formule 2023 – przewidzianej dla absolwentów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum.

Uwaga maturzyści! Sprawdźcie poziom przygotowań miesiąc przed maturą. Dziennik Gazeta Prawna poleca komplet testów i arkuszy egzaminacyjnych – MATURA 2024. Publikacje dostępne są na sklep.infor.pl/matura2024

W harmonogramie maturalnym na rok 2023/2024 przewidziano, że:

  • matury ustne z języka polskiego zostaną przeprowadzone w dniach 11-16 maja, z wyłączeniem 12 maja, oraz w dniach 20-25 maja,
  • terminy dodatkowe matur ustnych to 10-12 czerwca,
  • termin poprawkowy dla matur ustnych (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) to 21 sierpnia 2024.

Dokładne harmonogramy egzaminów są przygotowywane przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Wyniki matury 2024 zostaną podane przez CKE 9 lipca 2024.

Jak długo trwa matura ustna z języka polskiego?

Egzamin ustny trwa 30 minut, w tym połowa czasu jest przewidziana na przygotowanie do odpowiedzi. Zdający losuje zestaw na który składa się:

  • zadanie z tzw. puli zadań jawnych – czyli pytania dotyczące treści i problematyki lektur obowiązkowych,
  • zadanie dotyczące zagadnienia związanego z literaturą, dziełem sztuki lub językiem; do polecenia dołączony jest materiał (tekst literacki, nieliteracki lub ikoniczny).

Za wypowiedź uczeń może otrzymać maksymalnie 30 punktów. Oceniany jest zarówno poziom merytoryczny, jak i kompozycja wypowiedzi oraz zakres i poprawność użytych środków językowych.

Czym jest pula zadań jawnych CKE?

Pulę pytań jawnych na maturę ustną z języka polskiego CKE udostępnia na swojej stronie internetowej - kliknij TUTAJ. Pytania jawne na maturę z polskiego 2024 są dostępne od marca 2023 (aneks do komunikatu CKE z 1 września 2022) – w aneksie podano m.in. informację o ograniczeniu puli pytań do 110. Dokument zawiera również listę pytań nieobowiązujących na egzaminie 2024. Przykładowe pytanie z listy zagadnień może dotyczyć m.in. literackiego obrazu piekła, portretu sarmaty, etosu rycerskiego lub idei mesjanizmu. Każdy z wylosowanych tematów musi być omówiony w kontekście treści i tematyki konkretnej lektury obowiązkowej.

CKE udostępnia regularnie dodatkowe materiały do przygotowania przed egzaminem maturalnym. Od 21 marca uczniowie mogą zapoznać się m.in. z dodatkowym materiałem do pierwszej części arkusza matury pisemnej z języka polskiego: "Przykładowe testy – Język polski w użyciu".

ikona lupy />
GazetaPrawna.pl

Wszystkim tegorocznym maturzystom polecamy zestaw testów i arkuszy egzaminacyjnych – MATURA 2024. Publikacje dostępne są na: sklep.infor.pl/matura2024