"100 konkretów na 100 dni" – oceniamy działania rządu. Lekkie plecaki, szafki i wersje elektroniczne podręczników. Wśród zapowiedzi KO pojawia deklaracja uwolnienia uczniów od ciężkich plecaków. Ponadto we wszystkich szkołach miały pojawić się szafki dla uczniów, a każdy podręcznik posiadać wersję elektroniczną. Co w tej sprawie zostało zrobione? Jaki jest aktualny stan prac nad propozycjami konkretu nr 43?

"100 konkretów na 100 dni" – uwolnienie uczniów od ciężkich plecaków

Wśród deklarowanych przez KO "100 konkretów na 100 dni" pojawiła się kwestia odchudzenia szkolnych plecaków. Jest to konkret nr 43. Zgodnie z zapowiedziami KO chce uwolnić dzieci od ciężkich plecaków, ale to nie wszystko. Jak czytamy w programowych konkretach: "w każdej szkole postawimy indywidualne szafki dla dzieci, a każdy podręcznik będzie miał wersję elektroniczną".

Jakie działania podjęto w zakresie odchudzenia plecaków?

Aktualnie nie zostało przyjęte żadne rozporządzenie porządkujące powyższe kwestie. Jednak, jak zauważa ekspert, do odchudzenia szkolnych plecaków przyczyni się pośrednio wejście w życie Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Zgodnie z treścią proponowanych w powyższym akcie zmian, w klasach I-III, nauczyciel nie będzie zadawał uczniom pisemnych i praktycznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

To przede wszystkim wymaga zmian organizacyjnych, doprowadzenia do sytuacji, że w każdej szkole będą szafki, w których uczniowie mogą pozostawiać książki, zeszyty i inne przybory. Jeśli faktycznie dojdzie do zarzucenia zadawania prac domowych, to potrzeba noszenia ze szkoły do domu i z domu do szkoły książek i innych materiałów również zostanie ograniczona. Chciałbym też zauważyć, że idea lekkiego tornistra nie jest nowa, w szkołach obchodzi się nawet specjalny dzień lekkiego tornistra, co ma na celu zwrócenie uwagi na problem – zauważa, w rozmowie z Gazetą Prawną, dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

"100 konkretów na 100 dni" – ocena działania rządu

Podczas kampanii do zeszłorocznych wyborów parlamentarnych Koalicja Obywatelska ogłosiła głośny program pt. "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów". Formacja zawarła w nim swoje sztandarowe postulaty, a owe "konkrety" miały być celami i zadaniami, jakie KO chciała realizować przez pierwsze trzy miesiące swoich rządów. Trzeci rząd Donalda Tuska jest jednocześnie pierwszym, od uchwalenia w 1997 r. Konstytucji RP, który został powołany przez Sejm w drugim kroku konstytucyjnym. Jego zaprzysiężenie miało miejsce 13 grudnia 2023 r., a więc pierwsze trzy miesiące działania rządu właśnie mijają.