"100 konkretów na 100 dni" – oceniamy działania rządu. Wśród zapowiedzi KO pojawia się idea przeniesienia zajęć z religii, prowadzonych w szkołach, na pierwszą lub ostatnią lekcję. Szkolne plany miałyby zostać tak przegotowane, aby zajęcia te odbywały się wyłącznie w takim układzie lekcyjnym. Co w tej sprawie zostało zrobione? Jaki jest aktualny status konkretu nr 18?

"100 konkretów na 100 dni" – religia w szkołach na pierwszych lub ostatnich lekcjach

Wśród deklarowanych przez KO "100 konkretów na 100 dni" pojawiła się kwestia nauczania religii w szkołach tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji. Jest to konkret nr 18. Zgodnie z ideą pomysłodawców, szkolne plany lekcyjne miałyby być tak przegotowane, aby zajęcia te odbywały się wyłącznie w takim układzie lekcyjnym.

Jakie podjęto działania w zakresie religii w szkołach tylko na pierwszych lub ostatnich lekcjach?

Aktualnie nie zostało przyjęte żadne rozporządzenie porządkujące kwestię nauczania religii w szkołach na pierwszej lub ostatniej lekcji.

Przeprowadzenie tego rodzaju zmian w trakcie roku szkolnego jest niezwykle trudne, a w odniesieniu do niektórych kwestii praktycznie niemożliwe, więc realizacja tego postulatu z przyczyn obiektywnych musi poczekać. W publikowanych przez resort edukacji wykazach prac legislacyjnych już w styczniu sygnalizowana była konieczność nowelizacji odpowiednich aktów wykonawczych, chociażby dotyczących liczenia średniej. Wskazano tam, że skoro zajęcia z religii albo etyki nie są obowiązkowymi, to nie ma uzasadnienia do wliczania uzyskanej oceny klasyfikacyjnej z tego przedmiotu do średniej. Można spodziewać się więc, że te postulaty będą spełnione, czemu zresztą sprzyja widoczny spadek religijności. W niektórych szkołach, zwłaszcza średnich, liczba uczniów chętnych uczęszczać na religię spadła do takiego poziomu, że już są problemy, by w ogóle takie zajęcia organizować – zauważa, w rozmowie z Gazetą Prawną, dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

"100 konkretów na 100 dni" – ocena działania rządu

Podczas kampanii do zeszłorocznych wyborów parlamentarnych Koalicja Obywatelska ogłosiła głośny program pt. "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów". Formacja zawarła w nim swoje sztandarowe postulaty, a owe "konkrety" miały być celami i zadaniami, jakie KO chciała realizować przez pierwsze trzy miesiące swoich rządów. Trzeci rząd Donalda Tuska jest zarazem pierwszym, od uchwalenia w 1997 r. Konstytucji RP, który został powołany przez Sejm w drugim kroku konstytucyjnym. Jego zaprzysiężenie miało miejsce 13 grudnia 2023 r., a więc pierwsze trzy miesiące działania rządu właśnie mijają.