We wtorek 16 stycznia Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, czyli tzw. ustawę okołobudżetową. Głosowało za nią 408 posłów, 15 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. Co to wszystko oznacza dla nauczycieli? Jak będą wyglądały ich podwyżki? I kiedy mogą się ich spodziewać na swoich kontach?

Podwyżki dla nauczycieli

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą okołobudżetową na 2024 rok, nauczyciele początkujący otrzymają 33 proc. podwyżki.Podwyżki dla pozostałych nauczycieli będą nieco niższe i wyniosą 30 proc. Zmiany te wynikają z art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej, w którym ustala się kwotę bazową dla nauczycieli. W 2024 roku wysokość tej kwoty to 5176,02 zł. W roku 2023 kwota ta wynosiła 3981,55 zł. W związku z nową kwotą bazową dla nauczycieli, na wszystkich szczeblach awansu zawodowego nauczyciele będą otrzymywać wynagrodzenie wyższe o co najmniej 1,5 tys. zł.

Co z nauczycielami przedszkolnymi?

Co ważne, w ustanie znalazły się również regulacje związane z przekazaniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkolnych. Dotacja dla samorządów, związana z nauczaniem przedszkolnym, wyniesie blisko 4,2 mld zł.

W temacie edukacji istotny jest także zapis dotyczący przekazania obligacji skarbowych na rzecz uczelni wyższych w kwocie blisko 2,2 mld zł.

Kiedy podwyższone pensje znajdą się na kontach nauczycieli?

Ustawa okołobudżetowa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2024 r. Oznacza to, że wynagrodzenia nauczycieli przyjdą z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku.

Jako pierwsi powiększone wynagrodzenia mają dostać nauczyciele, którzy zarabiają poniżej najniższej krajowej. Pozostali muszą czekać, ale nieszczególnie długo. Powiększone pensje mają wpłynąć na ich konta najpóźniej do końca marca.