Dzięki rządowemu programowi „Studia dla wybitnych” osoby zainteresowane kształceniem na zagranicznych uczelniach, np. Harvardzie czy Oksfordzie, będą mogły się starać o ich sfinansowanie z budżetu państwa. I choć prace nad nim trwają już od około roku, to Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zdążyło na czas zamieścić informacji o naborze do niego.
Z rozporządzenia Rady Ministrów z 20 października 2015 r. w sprawie warunków realizacji rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach (Dz.U. poz. 1715) wynika, że resort nauki miał czas na jego ogłoszenie do 31 października. Zrobił to jednak dopiero wczoraj.
Jak ministerstwo tłumaczy zwłokę? Wskazuje, że dopiero 28 października 2015 r. weszła w życie uchwała nr 199 Rady Ministrów z 20 października 2015 r. w sprawie rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą „Studia dla wybitnych”. W tym samym dniu weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków jego realizacji.
– Przewidziano w nim, iż minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ogłosi nabór w terminie do 31 października. Mając na uwadze, iż dzień ten przypadał w sobotę oraz okoliczność wyjątkowo krótkiego czasu między datą publikacji obydwu aktów prawnych a zbliżającym się terminem ogłoszenia naboru, w kontekście złożonej materii tej sprawy, ogłoszenie nastąpiło wczoraj. Na ten termin zezwalają przepisy – twierdzi Łukasz Szelecki, rzecznik prasowy MNiSW.
Inne zdanie mają eksperci. – Prawdą jest, że 31 października wypadał w sobotę. W przypadku osób fizycznych można zastosować zasadę, że jeżeli termin np. zapłaty zobowiązań podatkowych wypada w dzień wolny od pracy, to jest możliwość uiszczenia jej dopiero w poniedziałek. Ta reguła nie dotyczy jednak zobowiązań ministerstwa, które w tym przypadku wynikają z rozporządzenia – wyjaśnia Jowanka Jakubek-Lalik z Zakładu Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dodaje, że ministerstwo niewątpliwie uchybiło terminowi wynikającemu z przepisów. Czy zatem z tego powodu program może okazać się nieważny? – W mojej ocenie nie. Takie uchybienie nie jest na tyle znaczące, aby je anulować – twierdzi Jowanka Jakubek-Lalik.
Ogłoszenie programu po terminie może jednak ułatwić studentom podważanie negatywnych dla nich decyzji ministra odmawiających im przyznania wsparcia.
Wnioski o udział w programie można składać do 31 marca 2016 r. do MNiSW. Resort ogłosi listę zakwalifikowanych do 15 maja 2016 r.