Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przesuwa termin, w którym ogłosi nabór do programu „Studia dla wybitnych”. Ma to nastąpić do 31 października. Tak wynika z nowej wersji projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach.
W jego ramach będzie można starać się o pieniądze na sfinansowanie studiów na uczelniach z czołówki rankingu szanghajskiego, np. Harvardzie czy Oksfordzie. Pierwotnie ministerstwo planowało ogłosić nabór kandydatów do tego programu do 30 września. Jednak prace legislacyjne nad projektem się przedłużają.
Uwagi do zaproponowanej wersji rozporządzenia mieli m.in. minister finansów, administracji i cyfryzacji czy generalny inspektor ochrony danych osobowych. Na jego wniosek resort zaproponował zapis, aby lista uczestników zakwalifikowanych do programu była dostępna na BIP jedynie przez 60 dni, a nie bezterminowo. Doprecyzował też, jakie informacje o kandydacie będą na niej widniały – imię i nazwisko, nazwa zagranicznej uczelni, w której będzie się kształcił na koszt państwa, oraz liczba otrzymanych punktów w procedurze kwalifikacyjnej.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach publicznych