Dotychczas jednym z warunków uzyskania akredytacji przez taką placówkę było uzyskanie – w wyniku ewaluacji zewnętrznej – co najmniej poziomu B spełniania określonych wymagań (gdzie A oznaczało bardzo wysoki, a E – niski). Jednak przepisy, które to określały, straciły moc 1 września 2015 r. Od tego czas obowiązuje bowiem nowelizacja ustawy o systemie oświaty (Dz.U. poz. 357), która wprowadza nowe wymagania dotyczące szkół i placówek. Projektowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do nowego stanu prawnego obowiązującego od 1 września 2015 r.
Reklama
Wynika z niego, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zrezygnowało z dotychczasowego ustalania poziomu spełnienia wymagań wyrażonych w skali od A do E. Od 1 września 2015 r. placówki będą oceniane zgodnie z dwoma poziomami – podstawowym i wysokim. Wprowadza ono również przepisy przejściowe dla już ocenionych placówek.
Przykładowo te, które uzyskały akredytację do 26 lipca 2014 r., zachowają swoje uprawnienia. Aby jednak nadal mogły mieć status placówek akredytowanych również po 31 grudnia 2017 r., będą musiały spełnić dodatkowe wymagania (dotyczące m.in. organizacji procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki, czy uwzględnia w planowaniu programów wniosków z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych).
446 placówek doskonalenia nauczycieli jest obecnie w Polsce
Etap legislacyjny
W trakcie konsultacji