Odwrócenie reformy obniżającej wiek szkolny będzie bardzo skomplikowane. Niezależnie od sposobu wprowadzenia zmian.
Przeanalizowaliśmy scenariusz, w którym po referendum obowiązek szkolny dotyczy siedmiolatków, ale dzieci młodsze – z woli rodziców – również mają możliwość rozpoczęcia nauki.
1. Pusty rocznik