Jeszcze tylko kilkanaście dni zostało, aby złożyć wniosek o wyprawkę szkolną. W tym roku rząd przeznaczył na zakup podręczników i pomocy szkolnych 51 milionów złotych.

Rodzice bądź opiekunowie powinni pamiętać o dwóch ważnych zasadach, które umożliwiają otrzymanie pomocy finansowej. Pierwsza to kryterium dochodowe, które wynosi 574 złotych netto na osobę w rodzinie, druga to niepełnosprawność dziecka.

W tym roku o wyprawkę mogą ubiegać się rodzice bądź opiekunowie dzieci z klas 3 szkół podstawowych i klas 4 szkół ponadgimnazjalnych. Rodzice uczniów niepełnosprawnych otrzymają dofinansowanie na zakup podręczników niezależnie od szkoły i klasy, w której uczy się dziecko. Wysokość pomocy jest różna i może wynieść do 224 złotych w szkole podstawowej do 770 złotych dla uczniów szkół specjalnych.

Rodzic otrzyma dofinansowanie dopiero wtedy, kiedy w szkole przedstawi paragon, fakturę czy oświadczenie że kupił podręczniki.