Pracuję w przedszkolu i jako jedyna bardzo dobrze znam język angielski. Dyrektor zaproponował, abym po wakacjach dodatkowo poprowadziła zajęcia językowe. Mam to robić i prowadzić też grupę czterolatków. Czy za te dodatkowe zajęcia będę obligatoryjnie otrzymywać wynagrodzenie za nadgodziny albo inne bonusy – pyta pani Agnieszka.
Zajęcia językowe są prowadzone w ramach pensum przewidzianego na realizację podstawy programowej. Natomiast wymiar godzin zajęć nauczyciela języka obcego ustala dyrektor szkoły. Jeśli będzie mieścił się w pensum, czyli w 25 godzinach tygodniowo, to nie będą naliczane nadgodziny. W efekcie nauczyciel, który dodatkowo uczy języka obcego, będzie zarabiał podobnie jak ten, który nie ma tego w zakresie swoich obowiązków. Poza nauką języka angielskiego nauczyciel powinien też prowadzić zajęcia plastyczne, a także rytmikę, bo generalnie jednak praca nauczycieli przedszkolnych skupia się na zabawie i rozwijaniu zainteresowań. Resort edukacji podkreśla, że jeśli nauczyciele w przedszkolu zrealizują wcześniej podstawę programową, to mogą uczyć dzieci pisać i czytać.
Reklama

Reklama
Szefowie placówek muszą jednak uważać, aby kontrola kuratoryjna nie zarzuciła im, że nie realizują podstawy programowej. Nie brakuje więc tych, którzy ograniczają się do realizacji wyłącznie jej założeń, tym bardziej że za prowadzenie dodatkowych zajęć nie przysługują im pieniądze ekstra czy też nadgodziny. Jednak za zaangażowanie czy to w naukę języka obcego, czy w realizację podstawy programowej nauczyciele mogą liczyć na bonusy. Dyrektor może więc np. przyznać osobie, która uczy angielskiego lub prowadzi inne zajęcia, wyższy dodatek motywacyjny albo nagrodę. Niemniej jednak ten składnik wynagrodzenia ma charakter uznaniowy. Co do zasady różnica w zarobkach jest głównie widoczna ze względu na stopień awansu zawodowego: najwięcej zarabia nauczyciel dyplomowany (średnio – 5 tys. zł), a najmniej stażysta (2,7 tys. zł).
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).