Nawet 180 euro zapłaci osoba, która będzie chciała uzyskać certyfikat ze znajomości polskiego jako obcego. Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, nad którym pracuje Sejm.
– Ma on zwiększyć dostępność do egzaminów z języka polskiego jako obcego oraz wprowadzić poziomy zdawania zgodnie z międzynarodowymi standardami – wyjaśnia Elżbieta Gapińska, przewodnicząca nadzwyczajnej podkomisji do rozpatrzenia tego projektu. Obecnie egzaminy te przeprowadzane są przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. – Rozwiązanie to, głównie z uwagi na ograniczoną liczbę ośrodków egzaminacyjnych, nie odpowiada zwiększającemu się zainteresowaniu obcokrajowców polską kulturą i językiem – wskazuje Elżbieta Gapińska. Przykładowo od roku akademickiego 2000/2001 liczba studentów zagranicznych wzrosła z 6,6 tys. do ok. 46 tys. obecnie.
Zasadniczą zmianą będzie możliwość uzyskania uprawnień do organizowania egzaminów przez szkołę wyższą prowadzącą studia z filologii polskiej czy też podmiot, który od co najmniej trzech lat oferuje np. lektoraty lub zajęcia z nauczania języka polskiego. Uprawnienia te będą nadawane przez ministra nauki.
Projekt zakłada też, że certyfikat będzie można uzyskać na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jest to zgodne ze wskazaniami Rady Europy.
Etap legislacyjny
W trakcie prac Sejmu