Od 4 maja trwa matura 2023. Za maturzystami wszystkie egzaminy obowiązkowe, ale część dodatkowych wciąż jeszcze na nich czeka. Przypominamy, że sesja główna potrwa do 23 maja. Co później? Kiedy wyniki? I kiedy odbędzie się sesje dodatkowa oraz egzamin poprawkowy?

Matura 2023: sesja dodatkowa

Zanim maturzyści otrzymają wyniki matury, ci z nich, którzy z jakiś powodów nie mogli przystąpić do egzaminów w sesji głównej, mogą skorzystać z sesji dodatkowej.

Sesja dodatkowa matury 2023 odbędzie się w dniach 1-19 czerwca.

Matura 2023: wyniki egzaminów

Wyniki matury 2023 zostaną ogłoszone dopiero po sesji dodatkowej. CKE opublikuje je online i roześle do szkół 7 lipca.

7 lipca to także data kiedy szkoły mają obowiązek przekazać wyniki matury zdającym.

Matura 2023: sesja poprawkowa

Przypominamy, że do matury poprawkowej mogą przystąpić tylko ci absolwenci, którzy nie zdali jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej pod warunkiem, że:

  • przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych pisemnych i ustnych i żaden z nich nie został im unieważniony oraz
  • przystąpili do co najmniej jednego egzaminu z dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym i ten egzamin nie został im unieważniony.

Matura 2023 w sesji poprawkowej odbędzie w dniach 21 i 22 sierpnia.

Co jeszcze warto wiedzieć o sesji poprawkowej?

  • Pierwszy dzień sesji poprawkowej będzie dniem egzaminów ustnych z języka polskiego, języka mniejszości narodowych lub wybranego języka obcego. 
  • Drugi dzień sesji poprawkowej będzie dniem egzaminu pisemnego.
  • Egzaminy rozpoczną się o godzinie 9.00.

Matura 2023: Wyniki matur poprawkowych

CKE ogłosi wyniki matur poprawkowych online 8 sierpnia. Tego dnia szkoły mają obowiązek przekazać wyniki matury poprawkowej uczniom.