Dziś o godzinie 9.00 absolwenci techników i liceów przystąpią do egzaminu z języka angielskiego. Kilka godzin później odbędą się także egzaminy maturalne z pozostałych języków obcych. Co warto o nich wiedzieć?

Co ważne, choć matura 2023 została podzielona na dwa warianty – „Formułę 2015” i „Formułę 2023”, to egzaminy maturalne odbędą się dla wszystkich absolwentów w tych samych terminach. 5 maja będą to egzaminy z nowożytnych języków obcych.

O godzinie 9.00 młodzież będzie egzaminowana z języka angielskiego na poziomie podstawowym. O godzinie 14.00, również na poziomie podstawowym, rozpoczną się egzaminy z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

Wśród języków obcych język angielski jest wybierany przez tegorocznych maturzystów najczęściej, ale wymagania egzaminacyjne są wspólne dla egzaminów ze wszystkich języków nowożytnych. Co trzeba umieć?

Jak dowiadujemy z dokumentu resortu edukacji, zdając egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, maturzyści powinni mieć wiedzę na poziomie B1. Oznacza to, umiejętność tworzenia wypowiedzi oraz rozumienia i reagowania na wypowiedzi stworzone przez rozmówcę; znajomość środków językowych oraz przetwarzanie wypowiedzi na poziomie średnio zaawansowanym.

Na maturę z obcego języka nowożytnego na poziomie podstawowym maturzyści będą mieli 120 minut. Liczba punktów, jaką będą mogli maksymalnie zdobyć to 60 punktów.

Co jeszcze warto wiedzieć o maturze 2023?

  • Główne egzaminy potrwają do 23 maja, ale oprócz nich odbędzie się także sesja dodatkowa w dniach 1-19 czerwca. Absolwenci, którzy nie mogli przystąpić do egzaminów w maju, dostaną w ten sposób drugą szansę na zdanie matury. 
  • Wyniki obu sesji zostaną ogłoszone 7 lipca. 
  • Ci, którym egzaminy nie pójdą tak dobrze, jak by sobie tego życzyli, mają możliwość przystąpienia do sesji poprawkowej. Egzaminy, dla tych, którzy nie zdali jednego z egzaminów odbędą się w dniach 21-22 sierpnia. 
  • Wyniki sesji poprawkowej będzie można poznać 8 września.