Już 5 maja absolwenci liceów i techników przystąpią do matury z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym. Podobnie jak w latach ubiegłych także w 2023 roku większość maturzystów zdecydowało się na egzamin z języka angielskiego. Jak będzie wyglądała obowiązkowa matura 2023 z tego przedmiotu? Przedstawiamy najnowsze wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz przypominamy arkusze CKE z angielskiego z poprzednich lat.

Matura 2023 rozpocznie się tuż po długim weekendzie majowym – 4 maja. Absolwenci liceów i techników przystąpią wówczas do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dzień później – 5 maja – maturzyści zmierzą się z wybranym językiem obcym. Najwięcej osób zdecydowało się przystąpić do egzaminu z języka angielskiego. Jak będzie wyglądała matura z angielskiego w 2023 roku?

Matura 2023 z angielskiego w dwóch formułach

Tegoroczny egzamin maturalny odbędzie się w dwóch formułach – 2015 i 2023. Zmiany wynikają z reformy szkolnictwa, która kilka lat temu zlikwidowała gimnazja. W efekcie maturę w formule 2023 za kilka dni napiszą absolwenci 4-letniego liceum, a w formule 2025 – absolwenci 3-letniego liceum i 4-letniego technikum.

Przypomnijmy, że każdy abiturient musi przystąpić do egzaminu z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym. Aby zdać maturę musi z niego otrzymać minimum 30 proc. punktów.

Kiedy matura z angielskiego na poziomie podstawowym?

Matury z języka angielskiego w obu formułach odbędą się w tym samym czasie – 5 maja o godzinie 9.00.

W obu przypadkach egzamin będzie trwał 120 minut i składał się z takich samych części arkusza egzaminacyjnego. Matura z angielskiego będzie podzielona na cztery części:
- rozumienie ze słuchu
- rozumienie tekstów pisanych
- znajomość środków językowych
- wypowiedź pisemna.Na tym podobieństwa jednak się kończą. W poszczególnych częściach matura z angielskiego w formule 2023 będzie odmienna od wersji 2015.

Matura 2023 z angielskiego. Rozumienie ze słuchu

Absolwenci zdający maturę z angielskiego w formule 2023 będą mieć więcej czasu na część „Rozumienie ze słuchu” – 25 minut zamiast 20. Nie będą musieli również zmagać się z zadaniami prawda/fałsz. Natomiast na ich arkuszach pojawią się zadania otwarte (oprócz zamkniętych). Mogą to być np. teksty z lukami do uzupełnienia lub odpowiedzi na pytania. Zadania otwarte będą stanowiły ok. 30-40 proc. wszystkich zadań w tej części.

W zależności od formuły matury z angielskiego różny będzie udział części „Rozumienie ze słuchu” w wyniku sumarycznym. W przypadku formuły 2015 będzie to 30 proc., a 2023 – 25 proc.

Rozumienie tekstów pisanych na maturze 2023 z angielskiego

W ramach drugiej części obowiązkowej matury z angielskiego uczniowie zmierzą się z rozumieniem tekstów pisanych. Przy czym w przypadku formuły 2023 teksty do przeczytania będą dłuższe, nie będzie zadań typu prawda/fałsz, ale będą zadania otwarte. Podobnie jak w przypadku „Rozumienia ze słuchu” będą one stanowić 30-40 proc. wszystkich zadań w tej części.

Udział w wyniku sumarycznym tej części wyniesie 33 proc. przy formule 2023 oraz 30 proc. przy formule 2015.

Matura 2023 z angielskiego: Znajomość środków językowych

Trzecia część egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym to „Znajomość środków językowych”. Zakres merytoryczny w formule 2023 pozostał bez większych zmian w stosunku do formuły 2015. Natomiast na maturze 2023 – jak w poprzednich częściach - pojawią się zadania otwarte, które będą stanowiły 30-40 proc. wszystkich zadań.

Udział w wyniku sumarycznym tej części matury wyniesie 20 proc. w formule 2015 i 22 proc. w formule 2023.

Wypowiedź pisemna na maturze z angielskiego

Zasadnicza różnica w ostatniej części matury z angielskiego, czyli w „Wypowiedzi pisemnej”, dotyczy długości tekstu, który będzie trzeba napisać. W przypadku formuły 2023 będzie to 100-150 wyrazów, czyli o 20 więcej niż w formule 2015.

Taki sam pozostaje natomiast udział w wyniku sumarycznym – wypowiedź pisemna będzie stanowiła 20 proc.

Arkusze z matury z angielskiego. Sprawdź, co było w poprzednich latach

By dobrze przygotować się do matury 2023 z angielskiego dobrze przypomnieć sobie, co było w arkuszach egzaminacyjnych CKE w poprzednich latach. Pomoże to lepiej zorientować się w charakterze pytań oraz zakresie tematycznym wymaganego materiału.

Jako że matura z angielskiego w formule 2023 zostanie przeprowadzona w tym roku po raz pierwszy nie ma jeszcze dostępu do poglądowych arkuszy CKE. Na stronie komisji można się jednak zapoznać z arkuszami maturalnymi w formule 2015. Poniżej dla ułatwienia podajemy linki do arkuszy CKE z angielskiego na poziomie podstawowym z trzech ostatnich lat.

Arkusz CKE z angielskiego na poziomie podstawowym z 2022 roku

Transkrypcja nagrań 2022

Arkusz CKE z angielskiego na poziomie podstawowym z 2021 roku

Transkrypcja nagrań 2021

Arkusz CKE z angielskiego na poziomie podstawowym z 2020 roku

Transkrypcja nagrań 2020