Łącznikiem ukraińskiej nauki z Zachodem ma być 18 polskich uczelni nadzorowanych przez ministra edukacji i nauki, które weszły w skład europejskiego sojuszu Uniwersytety Europejskie. Wyłoniono je w ramach konkursów ogłoszonych przez Komisję Europejską, a każda współpracuje z przynajmniej jedną partnerską uczelnią z Ukrainy. W tym gronie znalazły się m.in. uniwersytety: Gdański, Jagielloński, Opolski, Poznański, Śląski i Warszawski, a także Politechnika Śląska, Szkoła Główna Handlowa i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Jak się dowiadujemy, ta liczba może się jeszcze zwiększyć.
Na swoje działania otrzymają one w sumie 18 mln zł, które przekazał MEiN. Środkami rozporządza Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Działania są kontynuacją tych toczących się w poprzednich miesiącach pod hasłem „Solidarni z Ukrainą”. Każda z placówek otrzyma po 1 mln zł. Około 80 proc. środków trafi do nich jeszcze w tym roku, by mogły zabrać się do pracy od razu po Nowym Roku. Rozliczanie efektów jest przewidziane na 2024 r., ale - jak słyszymy - pierwsza weryfikacja działań została zaplanowana już na I kw. 2023 r. Za przekazane pieniądze będzie można sfinansować wymianę studentów, doktorantów i pracowników naukowych, ich udział w wizytach studyjnych, stażach, szkołach letnich, zimowych i seminariach, materiały dydaktyczne czy wspólne prace badawczo-rozwojowe.