Zapisy wynikające z projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli nie zyskają poklasku wśród przedstawicieli oświaty. Resort powielił bowiem zeszłoroczne rozwiązania. Wypłata dla najbardziej utytułowanego pedagoga nie będzie mogła być więc niższa niż 3109 zł. Przygotowywany akt nie uwzględnia zatem podwyżek dla nauczycieli jakich domaga się obecnie ZNP.

Przestawiony projekt rozporządzenia nie wprowadza zmian w zakresie kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli i utrzymuje je na poziomie ustalonym od dnia 1 września 2014 roku. Należy zauważyć, iż stawki te obowiązują nieprzerwanie od 1 września 2012.

Przedstawiamy minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego zawarte w projekcie rozporządzenia. Jeśli akt wejdzie w życie, obowiązywać zaczną od 1 września 2015 r.

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym:

• Nauczyciel stażysta: 2 265 zł
• Nauczyciel kontraktowy: 2 331 zł
• Nauczyciel mianowany: 2 647 zł
• Nauczyciel dyplomowany: 3 109 zł


Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym:

• Nauczyciel stażysta: 1993 zł
• Nauczyciel kontraktowy: 2 042 zł
• Nauczyciel mianowany: 2 306 zł
• Nauczyciel dyplomowany: 2 707 zł


Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych:

• Nauczyciel stażysta: 1 759 zł
• Nauczyciel kontraktowy: 1 802 zł
• Nauczyciel mianowany: 2 024 zł
• Nauczyciel dyplomowany: 2 366 zł


Pozostałe wykształcenie

• Nauczyciel stażysta: 1 513 zł
• Nauczyciel kontraktowy: 1 548 zł
• Nauczyciel mianowany: 1 724 zł
• Nauczyciel dyplomowany: 2 006 zł


Jak czytamy w projektowanym rozporządzeniu, wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli. W świetle art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela podstawą kształtowania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego jest kwota bazowa, ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Kwota bazowa po odniesieniu jej do stałych wskaźników procentowych, określonych w ww. art. 30 ust. 3 corocznie nauczycielskich na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Kwota bazowa od 1 września 2014 r. wynosi 2,717,59 zł

Czego domaga się ZNP?

Przede wszystkim podwyżek dla nauczycieli. Związkowcy postulują wzrost płac co najmniej o 10 proc. od stycznia 2016 roku. Temat ten był motywem przewodnim spotkania przedstawicieli Związku z minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską, które odbyło się w zeszłym tygodniu. Twierdziła wtedy, że w budżecie nie ma pieniędzy na podwyżki. Wyjaśniła również, że w w ciągu 10 lat subwencja oświatowa wzrosła o 15 miliardów złotych, mimo że spadła liczba uczniów.

Kluzik-Rostkowska w trakcie spotkania zasugerowała, że ZNP chce, by system wynagradzania nauczycieli został zmieniony, to oczekuje konkretnych propozycji realnych do wdrożenia w ramach obowiązującego budżetu. Tłumaczyła się również, iż dokonywanie zmian w Karcie Nauczyciela podczas kampanii wyborczej jest złym momentem na rozmowy w tej sprawie. Z argumentami przedstawionymi przez minister Kluzik-Rostkowską nie zgodził się Prezes ZNP Sławomir Broniarz. Stwierdził, że reforma wynagrodzeń nie wymaga zmian w Karcie Nauczyciela, a sami zainteresowani są gotowi na merytoryczną dyskusję o płacach i warsztacie zawodowym.

Do kolejnych rozmów Związku Nauczycielstwa Polskiego o podwyżkach miało dojść wczoraj. Jednak minister Kluzik-Rostowska, zamiast stawić się osobiście, przysłała swoich współpracowników. Taką decyzję ZNP potraktował jako zerwanie rozmów. Sławomir Broniarz powiedział, że Związek rozważy teraz rozpoczęcie protestu nauczycieli.