Ruszyła rekrutacja do samorządowych przedszkoli w Warszawie. Rodzice mogą rejestrować dzieci za pomocą elektronicznego systemu. W styczniu radni wprowadzili dodatkowe kryterium w postaci dochodu na jednego członka rodziny. Jeśli wynosi on do 574 zł, to aplikujące dziecko zyska dodatkowy punkt. W elektronicznym formularzu pojawił się więc pkt 11, który brzmi: „dochód na osobę w rodzinie dziecka”. Według ekspertów to naruszenie prawa, bo rodzice, którzy nie chcą korzystać z takiego przywileju lub się do niego nie kwalifikują, nie powinni być zmuszani do ujawniania swoich zarobków.

– To jest błąd, który doprowadził do naruszenia art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Podawanie informacji o konkretnym dochodzie wyższym niż uprawniający jest zbędne dla realizacji celu przetwarzania danych. Nie będzie on bowiem w ogóle brany pod uwagę – zaznacza dr Grzegorz Sibiga, adwokat, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
Według niego pouczenie o tym powinno znajdować się w treści formularza.
Odniósł się do tej sprawy też resort edukacji, który w ubiegłym roku zmieniał zasady rekrutacji m.in. do samorządowych przedszkoli.
Kryterium dochodowe jest dodatkowym, które może ustalić gmina. Oczywiście pytanie każdego składającego wniosek rodzica o dochód na członka rodziny jest bez sensu. Nie dość, że opiekunom zajmuje to dodatkowy czas, aby rzetelnie to wyliczyć, to jeszcze wymaga się podania ich łącznych zarobków, które najczęściej nie będą miały znaczenia przy rekrutacji – przyznaje Grzegorz Pochopień, dyrektor departamentu analiz i prognoz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Rzecznik prasowy generalnego inspektora ochrony danych osobowych Małgorzata Kałużyńska-Jasak powiedziała, że wzór formularza nie powinien pozostawiać wątpliwości, czy wypełnianie jego wszystkich punktów jest obowiązkowe.
Ratusz się tłumaczy, że rodzic nie musi korzystać z tego kryterium, a tym samym składać oświadczenia o wysokości dochodu. Takiego zastrzeżenia nie ma jednak bezpośrednio w formularzu wniosku.
Opiekunowie, wypełniając elektroniczny formularz, muszą też podać numery telefonów i adresy e-mail. Na to jednak zezwala art. 20t ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), który określa treść wniosku.
Zgodnie z nowymi rozwiązaniami pierwszeństwo w rekrutacji mają w tym roku pięciolatki, czterolatki, a także m.in. dzieci z rodzin wielodzietnych i opiekunowie wychowujący samotnie. W trakcie drugiej tury rekrutacji gmina może preferencyjnie potraktować dzieci rodziców, którzy płacą podatek w mieście, w którym ich wychowanek ma uczęszczać do przedszkola.