Myślę, że dojdzie do spotkania z ZNP w najbliższych dniach, kiedy tylko będzie to możliwe, już po zakończeniu miasteczka edukacyjnego, bo rozmawiać trzeba - poinformował w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister edukacji i nauki w czwartek po uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej pytany był przez dziennikarzy m.in. o to, czy pojawi się w miasteczku edukacyjnym zorganizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, które od soboty stoi w pobliżu gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Czwartek i piątek są ostatnimi dniami funkcjonowania miasteczka.

Czarnej odpowiedział, że nie, bo jedzie do Berlina. "Wczoraj widziałem program (...) o tym miasteczku, to z całym szacunkiem dla wsi, na której mieszkam, to raczej wioska jest, bo parę osób było, ale każdy ma prawo protestować w rozmaity sposób" - powiedział.

"Cieszę się, że nauczyciele pochylają się z refleksją nad przyszłością zawodu - czy to będzie w miasteczku nauczycielskim ZNP, czy w innych miejscach, czy w szkole pracując ciężko z uczniami, z młodzieżą - bo ta refleksja jest niezwykle potrzebna, bo zmiany w statusie zawodowym, jak państwo wiecie, są konieczne i w tej sprawie spotykamy się ze związkami zawodowymi na bieżąco" - zaznaczył.

"Myślę, że w najbliższych dniach też dojdzie do spotkania z panem Sławomirem Broniarzem i ZNP" - poinformował szef MEiN. "Nie wiem jeszcze, ale na pewno w najbliższych dniach. Rozmawiać trzeba" - dodał. Dopytywany, kiedy konkretnie mogłoby dojść do spotkania powtórzył: "Nie jest ustalone, ale na pewno w najbliższych dniach, kiedy tylko będzie to możliwe, już po zakończeniu tego miasteczka będzie spotkanie z ZNP, bo rozmawiać trzeba".

Od 8 do 14 października w pobliżu Ministerstwa Edukacji i Nauki, przy placu na Rozdrożu w Warszawie, działała całodobowe miasteczko edukacyjne zorganizowane przez ZNP pod hasłem: "Edukacja jest najważniejsza". W miasteczku codziennie w godzinach porannych odbywa się tzw. Hyde Park, czyli okazja do dyskusji na konkretny temat wyznaczony na dany dzień, natomiast po południu odbywa się panel dyskusyjny. Wśród tematów poruszonych w miasteczku były: finansowanie oświaty, czas pracy i warunki pracy nauczycieli, wynagrodzenia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i wsparcie psychologiczne dla nauczycieli, rola rodziców i organizacji pozarządowych w oświacie oraz sytuacja uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych. W piątek w miasteczku dyskusja ma się toczyć wokół podstawy programowej kształcenia ogólnego.

15 października przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie ZNP, wraz z innymi związkami zawodowymi, ma zorganizować pikietę, na której mają zostać przedstawione rekomendacje płynące z dyskusji i debat prowadzonych w ramach miasteczka edukacyjnego.

Zgodnie z opublikowanym przez resort edukacji i nauki programem wizyty szefa MEiN w Berlinie, w piątek weźmie on udział w uroczystym otwarciu oddziałów dla dzieci w wieku 3-6 lat w Polskiej Szkole im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie RP oraz w obchodach Dni Edukacji Narodowej w Ambasadzie RP. Złoży również wieniec przy tablicy profesorów krakowskich oraz przy pomnikach gen. Grota-Roweckiego i Bolesława Roi w KL Sachsenhausen. Spotka się także z przedstawicielami niemieckiej administracji, w tym z federalną minister edukacji i nauki Bettiną Stark-Watzinger. Będzie również rozmawiał z przedstawicielami Porozumienia Organizacji Polskich w Niemczech. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka