Osoby, których zaległe czesne uległo przedawnieniu, nie mogą spać spokojne. Prawnicy zastanawiają się, jak można nadal się go domagać.
Korzystny dla studentów zapis o trzyletnim przedawnieniu roszczeń wynikających z umów w sprawie opłat za studia, który stosuje się do wszystkich kontaktów, trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Miliony złotych tracą na nim uczelnie i firmy windykacyjne ścigające studentów zalegających z opłatami za naukę.

Płatna nauka