Wymagania dla nich określa skierowany w tym tygodniu do uzgodnień projekt nowelizacji rozrządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).
Od 1 września 2022 r. osoba chcąca pracować na stanowisku pedagoga specjalnego będzie co do zasady zobowiązana do: