Ministerstwo Edukacji Narodowej chce upowszechniać czytelnictwo wśród uczniów. Będzie dofinansowywać zakup książek (niebędących podręcznikami) do szkolnych bibliotek. Do 29 maja 2015 r. gminy mogą przesyłać do wojewodów wnioski o taką dotację.
Tak wynika z projektu rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”. Wsparcie jest adresowane do organów prowadzących szkoły.
– Doposażenie bibliotek szkolnych ułatwi realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego – wyjaśnia Justyna Sadlak z biura prasowego MEN. Dodaje, że dzięki temu zwiększą się kompetencje czytelnicze i wiedza uczniów, a czytanie może się stać dla nich alternatywnym sposobem spędzania czasu wolnego.
Maksymalna wysokość dotacji dla szkół, do których uczęszcza do 70 uczniów, ma wynosić tysiąc złotych. O 100 zł więcej mogą dostać placówki, w których uczy się od 71 do 170 dzieci. Większe mogą liczyć nawet na 1250 zł. Łącznie na ten rok rząd zarezerwował na ten cel 15 mln zł. Warunkiem udzielenia wsparcia jest jednak zapewnienie przez organ prowadzący szkołę 20-proc. wkładu własnego.
– Cieszy taka inicjatywa rządu. Jednak to kropla w morzu potrzeb. Za taką kwotę nie da się kupić zbyt wielu książek – zauważa Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach społecznych