Projekt zakłada utworzenie nowej instytucji naukowej oraz określa zasady organizacji Światowego Kongresu Kopernikańskiego.
– Mamy wątpliwość, czy artykuł, który mówi o przetwarzaniu danych uczestników kongresu przez policję, nie narusza art. 51 konstytucji (o prawie ochrony danych osobowych). Zgodnie z proponowanym przepisem dane te mogą być przetwarzane również bez wiedzy i zgody osób uczestniczących w kongresie – wskazywali przedstawiciele biura legislacyjnego.