NCN to agencja grantowa, która finansuje badania podstawowe, czyli mające na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.
Zdaniem ministra Przemysława Czarnka obecny podział środków z NCN jest niesprawiedliwy. Pieniądze trafiają głównie do naukowców pracujących w ośrodkach w Warszawie i Krakowie, tymczasem więcej środków powinno być kierowanych do mniejszych placówek badawczych, zlokalizowanych w mniejszych miastach. Ma też zastrzeżenia do transparentności podziału tych pieniędzy oraz zasad oceny projektów naukowych. Wskazał, że w przypadku tych obejmujących nauki ścisłe i techniczne nie jest to aż tak niepokojące, jak w przypadku nauk humanistycznych.