Coraz mniej osób otrzymuje pomoc finansową na studiach. W roku akademickim 2020/2021 stypendia uzyskało zaledwie 180,4 tys. studentów. Rok wcześniej prawie 20 tys. osób więcej uprawnionych było do świadczeń. To kolejny z rzędu rok spadkowy. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego zwartych w raporcie „Szkolnictwo wyższe i jego finanse 2020”.
Drastyczne cięcia