Od 1 września 2022 r. stopniowo przez kolejne dwa lata będzie wzrastała liczba nauczycieli specjalistów, w tym m.in. psychologów, pedagogów i logopedów. Takie zmiany mają się pojawić w projekcie ustawy o wsparciu dziecka, ucznia i rodziców. Założenia do wspomnianego dokumentu zostały już ujęte w wykazie prac legislacyjnych rządu.
W dużych miastach, w których lokalni włodarze nie oszczędzają na tego typu specjalistach, określone w projekcie limity są już osiągnięte. Większe problemy będą miały małe gminy, w których często brakuje nawet logopedów. Resort zapewnia, że pieniądze na dodatkowe etaty będą zagwarantowane. Samorządy i dyrektorzy będą musieli tylko znaleźć pracowników, których - z powodu niskich zarobków - obecnie brakuje w placówkach oświatowych.