Faktycznie, wiele szkół w Polsce, zarówno podstawowych, jak i średnich, ma problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych nauczycieli i zatrudnia studentów, o czym pisaliśmy w Dzienniku Gazecie prawnej 27 września 2021 r. – „A uczyć będą studenci” (DGP nr 187). Mało tego, szkoły proponują im wynagrodzenie, jakie przysługuje nauczycielom dyplomowanym. I choć zgodnie z Kartą nauczyciela nauczyciel co do zasady musi mieć odpowiednie kwalifikacje [ramka 1], to w wyjątkowych sytuacjach można zawrzeć umowę z osobą bez przygotowywania pedagogicznego lub będącą w trakcie studiów licencjackich czy magisterskich. Jednak ich zatrudnienie będzie możliwe po spełnieniu odpowiednich warunków. Należy przy tym pamiętać, że nauczyciel nieposiadający kwalifikacji podlega przepisom kodeksu pracy, choć realizuje godziny dydaktyczne, opiekuńcze lub wychowawcze w ramach nauczycielskiego pensum z Karty nauczyciela.

Ramka 1