Obecnie Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191) uniemożliwia bezpośrednie zlecenie osobom uczącym w samorządowej szkole prowadzenia zajęć wynikających z programów finansowanych przez UE. Dla dyrektora przydzielenie nauczyciela do takich lekcji wiązało się z zawarciem z nim dodatkowej umowy cywilnoprawnej po przeprowadzeniu postępowania określonego w przepisach o zamówieniach publicznych. Mogły je jednak wygrać także osoby z zewnątrz.
Projekt dodaje więc art. 35a do Karty nauczyciela, który pozwoli nauczycielom z danej szkoły realizować zajęcia dodatkowe finansowane ze środków UE. Za każdą taką godzinę będzie im przysługiwało takie samo wynagrodzenie jak za zajęcia ponadwymiarowe i będzie ono uwzględniane przy naliczaniu średnich płac.
Projekt dodaje też nowy przepis do ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), który umożliwi zatrudnienie bez zbędnych formalności do takich zajęć nauczyciela spoza szkoły. Będzie on wtedy podlegał regulacjom kodeksu pracy. Jego wynagrodzenie też będzie naliczane według godzin ponadwymiarowych.
– To kolejny wyłom od stosowania wobec osób uczących w szkole Karty nauczyciela. Nie tak dawno wprowadzono przecież stanowisko asystenta, który też ma być zatrudniany na podstawie kodeksu – ocenia Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Według niego strona związkowa nie zaakceptuje tej propozycji.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach społecznych