Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Szef resortu Radosław Sikorski powiedział, że w ten sposób polski biznes wchodzi na "nową orbitę". Przestają myśleć jedynie o zarobku dla swoich akcjonariuszy, ale dostrzegają, że swoją działalnością można też coś oddać społeczeństwu - dodał.

Program skierowany jest do studentów, studiujących poza granicami kraju przez co najmniej pół roku, lub do absolwentów uczelni, którzy skończyli kształcenie nie później niż trzy lata temu. Inteligentny Start pomoże przeprowadzić staż lub praktyki - w przypadku studentów - lub zdobyć zatrudnienie w polskiej firmie działającej na zagranicznym rynku. W ramach programu zatrudnienie takiego młodego człowieka zostanie w połowie sfinansowanie przez fundatorów programu.