Osoby, które skończyły 50 lat, mają często poważny problem w sytuacji, gdy są zmuszone do poszukiwania nowej pracy. Czy osoba, która ostatni raz szukała pracy kilkanaście lat temu, może odnaleźć się w realiach współczesnego rynku pracy?

Jeśli sytuacja życiowa zmusi 50-latka do poszukiwania pracy, powinien on zacząć przede wszystkim od zarejestrowania się w najbliższym urzędzie pracy i zapoznania z dostępnymi ofertami. Urząd, oprócz pośrednictwa w znalezieniu nowej pracy, może pomóc w sfinansowaniu wybranego kursu lub studiów podyplomowych. Każdemu zarejestrowanemu bezrobotnemu, który skończył 50 lat, urząd pracy przygotowuje również indywidualny plan działania zmierzający do znalezienia zatrudnienia.

CV to podstawa

50-letni bezrobotny musi też przygotować CV. Grzegorz Załuski, trener biznesu, doradca, mediator BodyLanguage Institute Polska radzi, by dokument ten nie był za długi. Osoby, które skończyły 50 lat często mają już za sobą bogatą karierę i duży zasób doświadczeń, którymi mogą się pochwalić. Zamiast jednak wymieniać kolejnych pracodawców i zajmowane stanowiska, warto zrobić krótkie podsumowane na pierwszej stronie, aby osoba zapoznająca się z życiorysem mogła na pierwszy rzut oka uzyskać jasne informacje. Dobre CV nie powinno liczyć więcej niż 2-3 strony. Warto też zwracać uwagę na detale: to, aby w CV znalazły się poprawne dane adresowe i kontaktowe (należy pamiętać, że adres mailowy wskazany jako adres kontaktowy nie powinien być infantylny - najlepiej by składał się z imienia i nazwiska); CV powinno być również opatrzone zdjęciem – przy czym najlepiej jeśli jest to fotografia wykonana specjalnie na potrzeby CV przez zawodowego fotografa.

Dobrze przygotowane CV powinno zaowocować zaproszeniem pracownika na rozmowę kwalifikacyjną. Co zrobić, aby wypaść dobrze w czasie takiego spotkania w sytuacji, gdy kandydat do pracy przez ostatnie kilkanaście lat nie brał udziału w żadnym procesie rekrutacyjnym? Piotr Prendota, specjalista ds. HR, partner zarządzający Solid Bridge Solutions twierdzi, że zasadnicze znaczenie odgrywa w tej mierze właściwe nastawienie i przygotowanie.

Rozmowa kwalifikacyjna? Pierwsze wrażenie jest bezcenne

- Przychodząc na rozmowę kwalifikacyjną, kandydat powinien być uśmiechnięty, radosny z dużą dozą optymizmu i dynamiki. Bardzo ważne jest zachowanie wszystkich elementów składających się na pozytywne pierwsze wrażenie. Zwróćmy uwagę na odpowiedni ubiór – świadczący o szacunku dla rozmówcy, ale dopasowany do charakteru pozycji o jaką aplikujemy. Dla zrobienia dobrego wrażenia ważny jest kontakt wzrokowy, pewny uścisk dłoni przy powitaniu, zajmowane miejsce przy stole, skorzystanie, jeżeli pada propozycja, z czegoś do picia. Podczas rozmowy, należy koncentrować się na mocnych stronach, takich jak doświadczenie, solidność, sumienność oraz stałość pracy na potencjalnym stanowisku – nie trzeba postrzegać dojrzałego wieku jako przeszkody. Warto wiedzieć, że wybierając kandydata po 50-tce pracodawca minimalizuje ryzyko rotacji w zespole. Dobrze jest prezentować się poprzez pryzmat swoich sukcesów – przygotować najważniejsze i najciekawsze, z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy, osiągnięcia. Niech sukcesy definiują kandydata, a nie jego wiek. Niezmiernie istotne jest dobre przygotowanie do rozmowy – należy dobrze znać oczekiwania firmy i swoje CV. Przed spotkaniem warto przypomnieć sobie chronologię oraz sukcesy, trudne czy kryzysowe sytuacje zaistniałe w poszczególnych miejscach pracy, z którymi kandydat musiał sobie poradzić. Najważniejsze jednak będzie ostatnie 10-15 lat doświadczenia – podkreśla ekspert.

Porady dla osób w wieku 50+ oraz pełna lista instrumentów i form wsparcia z jakich skorzystać mogą osoby dojrzałe – zarówno pracujący jak i poszukujący pracy w urzędach pracy - dostępna jest na stronie: www.50plus.gov.pl