Od września 2014 r. uczeń rozpoczynający naukę w szkole otrzyma podręcznik, a jego rodzic pieniądze na zakup dodatkowych materiałów: 25 zł na książkę do języka obcego i 50 zł na ćwiczenia. Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Wczoraj w Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie.
Podręcznik ma się składać z czterech części: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Będzie własnością szkoły, dzięki czemu ma być przekazywany kolejnym rocznikom. Od września 2015 r. z darmowego podręcznika będą korzystali również drugoklasiści. Z kolei uczniowie IV klas otrzymają dotacje w wysokości 140 zł na zakup podręczników oraz 25 zł na ćwiczenia. Ci z I klas gimnazjum dostaną więcej, bo 250 zł na książki i 25 zł na ćwiczenia. Od 2017 r. wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów będą się już uczyć z materiałów finansowanych przez państwo.
W projekcie określono też dotacje na pomoce edukacyjne. W tym roku na ten cel do samorządów i niepublicznych placówek ma trafić 66 mln zł, w kolejnym już 290 mln zł, a po 2020 r. kwota ta ma sięgać około 0,5 mld zł.
Etap legislacyjny
Skierowany do pracy w sejmowej komisji