Asystenci nauczyciela mają pracować wyłącznie w świetlicy oraz w klasach I–III szkoły podstawowej. Dyrektor będzie mógł ich zatrudniać na podstawie kodeksu pracy. Takie poprawki do ustawy z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty zgłoszone przez senatorów przyjął wczoraj Sejm.
Zgodnie z ostatecznym brzmieniem ustawy zatrudniony na podstawie kodeksu pracy asystent ma pomagać wychowawcy w świetlicy lub nauczycielowi klas I–III (także w placówkach specjalnych i integracyjnych). Do jego zadań ma należeć wspieranie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Ma je wykonywać wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.
Zmianę tę wprowadzono na żądanie oświatowych związków, które od początku nie zgadzały się na możliwość zatrudniania części nauczycieli na podstawie kodeksu. Argumentowały, że osoby wspierające będą zastępować nauczycieli nietablicowych, czyli pedagogów szkolnych, logopedów czy wychowawców w świetlicy.
– Związkowcy nie muszą się obawiać, że uchwalona nowelizacja będzie furtką do omijania przepisów Karty nauczyciela. Te zmiany mają przede wszystkim pomóc sześciolatkom w rozpoczęciu nauki w szkole. A rola asystenta będzie tu bardzo pomocna – mówi Zbigniew Włodkowski, poseł PSL i były wiceminister edukacji narodowej. Jego zdaniem w tym roku samorządy nie będą masowo zatrudniać asystentów, bo borykają się z problemami finansowymi.
– Wolelibyśmy, aby wszyscy nauczyciele, w tym również asystenci, byli zatrudniani na podstawie karty, a nie kodeksu pracy. Rozumiemy jednak potrzeby związane z zapewnieniem opieki dla najmłodszych uczniów – mówi DGP Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
W ustawie zagwarantowano, że wynagrodzenie asystenta nie może przekroczyć średniej płacy nauczyciela dyplomowanego, czyli 5 tys. zł.
Nowelizacja umożliwia też rodzicom sześciolatków skorzystanie – nawet do końca tego roku – z poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu odroczenia obowiązku szkolnego ich dzieci. Takie decyzje będą wydawać także niepubliczne placówki, które mają wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego.
Etap legislacyjny
Skierowanie ustawy do podpisu prezydenta