Kształcenie pedagogów będzie odbywać się wyłącznie w systemie szkolnictwa wyższego. Kolegia przestaną działać.
Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) ostatecznie podjęło decyzję o wygaszaniu zakładów kształcenia pedagogów. Z pisma, do którego dotarł DGP, rozesłanego do urzędów prowadzących kolegia wynika, że przestaną one działać 30 września 2015 r.
– Ze względu na zmiany demograficzne spada zapotrzebowanie na nowo kształconych nauczycieli – tłumaczy w nim Przemysław Krzyżanowski, podsekretarz stanu MEN.