Niektóre zakłady kształcenia nauczycieli starają się o połączenie ze szkołą wyższą. Resort nauki wyraża na to zgodę.
Taka decyzja została podjęta pod koniec sierpnia w przypadku kolejnych dwóch kolegiów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zgłosiło do konsultacji społecznych m.in. projekt rozporządzenia w sprawie włączenia Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach do Politechniki Śląskiej.
– To dla nas bardzo korzystna opcja – podkreśla Maria Flanczewska-Wolny, dyrektor gliwickiego kolegium.