Wczoraj w Sejmie odbyło się posiedzenie komisji edukacji, nauki i młodzieży. Posłowie odrzucili projekt nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o systemie oświaty, którego celem było wstrzymanie likwidacji kolegiów. Zgłosił go klub Solidarnej Polski.

– Obecnie kształcenie nauczycieli powinno być prowadzone wyłącznie w systemie szkolnictwa wyższego – wskazuje Przemysław Krzyżanowski, wiceminister edukacji narodowej.

Wyjaśnia, że urzędy marszałkowskie, które je prowadzą, już podejmują decyzje o ich wygaszaniu.

– Kolegia mogą się stać szkołami policealnymi lub włączyć w struktury szkół wyższych – mówi Daria Nałęcz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Przemysław Krzyżanowski podkreśla, że ci słuchacze, którzy 1 października 2013 r. podjęli naukę w kolegiach, nie będą mieli możliwości uzyskania tytułu licencjata w dotychczasowym trybie. W tym celu będą musieli podjąć naukę w szkole wyższej.

Jednocześnie w trakcie prac rządowych jest inny projekt nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Przesądza on, że kolegia zostaną zlikwidowane 1 października 2016 r.

Etap legislacyjny

Sejm po I czytaniu