Studenci, którzy w tym roku rozpoczęli naukę w zakładzie kształcenia nauczycieli nie uzyskają licencjatu. Rząd, nie przedłuży możliwości jego uzyskania w dotychczasowym trybie.
Wczoraj w Sejmie odbyło się posiedzenie komisji edukacji, nauki i młodzieży. Posłowie odrzucili projekt nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o systemie oświaty, którego celem było wstrzymanie likwidacji kolegiów. Zgłosił go klub Solidarnej Polski.
– Obecnie kształcenie nauczycieli powinno być prowadzone wyłącznie w systemie szkolnictwa wyższego – wskazuje Przemysław Krzyżanowski, wiceminister edukacji narodowej.