Bruksela pracuje nad nową procedurą wymiany osób uczących się. Kształcenie cudzoziemców utrudniają obecnie problemy z legalizacją ich pobytu.
Komisja Europejska (KE) ogłosiła warunki konkursu dla uczelni o przyznanie prawa do udziału w nowym programie UE dotyczącym wymiany studenckiej na lata 2014–2020 (o roboczej nazwie Erasmus for all). Termin składania wniosków upływa 15 maja 2013 r.
Wymóg złożenia aplikacji dotyczy wszystkich szkół wyższych zamierzających w nim uczestniczyć w latach 2014–2020, w tym także placówek uprawnionych do uczestnictwa w obecnym programie Erasmus (bierze w nim udział 315 polskich szkół wyższych).
Prace nad zmianą procedur wymiany studenckiej trwają obecnie w Radzie Europejskiej i Parlamencie.
– W związku z niżem demograficznym i malejącą liczbą kandydatów na studia, uczelnie są coraz bardziej zainteresowane ściąganiem studentów z zagranicy – twierdzi Jacek Przygodzki, rzecznik prasowy Uniwersytetu Wrocławskiego.
W ramach Erasmusa przyjechało do Polski ponad 36 tys. studentów.
– Aby zainteresować cudzoziemców nauką w naszej szkole, otwieramy nowe anglojęzyczne kierunki – tłumaczy Jacek Przygodzki.
Na studia w Polsce decydują się zwłaszcza Hiszpanie, Turcy, Rumuni czy Brytyjczycy.
– Studenci spoza Unii również mają możliwość kształcenia na polskich uczelniach. Z tego rozwiązania korzystają zwłaszcza Ukraińcy – potwierdza Lucyna Kustra, kierownik działu do spraw współpracy z zagranicą Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Główną przeszkodą, która utrudnia przyjazd tym osobom, jest przewlekłe postępowanie związane z legalizacją pobytu.
– Konieczne jest przede wszystkim tworzenie dla nich sprawnych, dobrze funkcjonujących procedur wizowych – uważa Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Obecnie KE prowadzi prace nad ujednoliceniem zasad pobytu na obszarze Wspólnoty studentów spoza UE. Chce m.in. wprowadzić 60-dniowy termin dla organów państw członkowskich na rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy lub dokumentu pobytowego. Proces składania aplikacji ma być prostszy i bardziej przejrzysty.
Poza tym planuje ułatwienie naukowcom i studentom przemieszczania się wewnątrz Unii. Prostszy ma być też dostęp do rynku pracy. W czasie kształcenia studenci będą uprawnieni do wykonywania pracy przez co najmniej 20 godzin tygodniowo. Otrzymają również możliwość pozostania na terytorium UE przez 12 miesięcy po zakończeniu studiów lub badań naukowych.
Proponowana dyrektywa KE będzie teraz omówiona i uzgodniona przez Parlament Europejski i Radę UE. Nowe zasady mają zacząć obowiązywać od 2016 r.

200 tys. studentów i badaczy przyjeżdża do UE z innych krajów (rocznie)