W latach 2014-2020 będzie więcej pieniędzy na programy wymiany studentów Erasmus Plus. Pieniądze na ten cel zatwierdził Parlament Europejski.

Na wymianę studentów w ramach „Erasmusa+” posłowie zatwierdzili blisko 15 miliardów euro zaś na „Kreatywną Europę” prawie 2 miliardy. W przypadku „Erasmusa+” jest to - jak powiedział poseł Piotr Borys blisko 60% więcej niż w latach poprzednich. Polska należy do krajów, które najlepiej użytkują przyznane na ten cel pieniądze. Średnie wykorzystanie budżetu wynosiło 99%. Z wyjazdów w ramach „Erasmusa” skorzystało ponad 100 tys. polskich studentów.

Program „Kreatywna Europa” ma natomiast za zadanie pobudzić rozwój unijnego sektora kultury. Chodzi o wsparcie europejskiej produkcji filmowej i telewizyjnej jak również przedsięwzięć związanych z muzyką i teatrem. Ponadto pieniądze tego programu, będą mogły być wykorzystane na ochronę dziedzictwa kulturowego.