Czy placówka zwróci pieniądze za ubiegłe miesiące

Złożyłem wniosek o stypendium socjalne w grudniu. Zostało mi ono przyznane. Na konto otrzymałem już pierwszą wpłatę za ten właśnie miesiąc. Jednak studia rozpocząłem od października. Czy otrzymam pieniądze za ubiegłe miesiące, czyli za październik i listopad?

Czy szkoła wypłaci stypendium od lutego

Jestem studentką I roku studiów licencjackich. Na moim wydziale koledzy ubiegali się o stypendia socjalne już we wrześniu. Wtedy jednak nie wiedziałam, jaki dochód do niego uprawnia, i nie złożyłam wniosku. Mam niskie zarobki i chciałabym również się ubiegać o stypendium. Czy w trakcie roku akademickiego jest to możliwe?

Czy niższy dochód uprawnia do pomocy

Złożyłem wniosek o stypendium socjalne. Nie zostało mi ono przyznane. Komisja stypendialna, która go rozpatrywała, uznała, że mam za wysoki dochód na członka rodziny – przekraczał 750 zł. Mój kolega z innej uczelni otrzymał to świadczenie, mimo że jego dochód jest wyższy od mojego o 50 zł. Czy ponownie wnioskować o stypendium socjalne?

Czy rektor zapłaci w trakcie semestru

Mam wysoką średnią za ubiegły rok akademicki i dodatkowe osiągnięcia naukowe. Chciałabym otrzymywać wsparcie przewidziane dla najlepszych studentów. Złożyłam wniosek o nie na pierwszym kierunku studiów. Został on odrzucony. Uczę się jeszcze na drugiej uczelni. Moja koleżanka ma niższą średnią i dostała stypendium rektora. Czy jeśli teraz złożę o nie wniosek, to na pewno je otrzymam?

Czy można dostać dodatek do akademika

Otrzymałem pomoc socjalną. Jednak studiuję na studiach stacjonarnych daleko od mojego stałego miejsca zamieszkania. Jestem zmuszony wynajmować pokój. Brakuje mi pieniędzy na wszystkie opłaty. Czy szkoła wyższa może przyznać mi dodatkowe pieniądze?

Czy zapomogę można otrzymać kilkakrotnie

Jestem studentem III roku. Podczas przerwy świątecznej zostałem okradziony. Pieniądze miałem przeznaczyć na opłaty związane z akademikiem i studiowaniem w Warszawie. Chciałbym ubiegać się o zapomogę. Na pierwszym roku już raz skorzystałem z tego świadczenia i zostało mi ono przyznane. Czy mogę o nie ponownie wnioskować?

Czy niepełnosprawny dostanie pomoc

Miesiąc temu uzyskałem orzeczenie o niepełnosprawności. Studiuję matematykę na uniwersytecie, poważna wada wzroku utrudnia mi naukę. Czy jest możliwość otrzymania na uczelni pomocy finansowej np. na zakup komputera z programem powiększającym?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznej wersji eDGP: O jaką pomoc może ubiegać się student w czasie nauki.