Proponowane zmiany wynikają z projektu nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, który został skierowany do konsultacji społecznych. Przepisy te mają wejść w życie 1 października 2014 r.

Student, który obecnie ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego, musi wykazać również zarobki rodziców i rodzeństwa. Jeśli na członka rodziny przypada więcej niż 850,20 zł dochodu miesięcznie, nie otrzyma pomocy z uczelni.

– Ten zapis jest niekorzystny dla uczących się – uważa Grzegorz Czeczot, przewodniczący samorządu studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wyjaśnia, że nawet jeśli dana osoba rzeczywiście mieszka w innym mieście i nie otrzymuje żadnej pomocy od rodziców, musi wykazać ich zarobki przy wnioskowaniu o stypendium socjalne.

– To absurdalne. Wielu studentów przez to nie ma prawa do tego świadczenia, mimo że się im ono należy – twierdzi.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) chce to zmienić. Proponuje, aby osoby, które mają ukończone 26 lat lub posiadają na utrzymaniu dzieci, albo są w związku małżeńskim, były uważane przez uczelnie jako samodzielne finansowo. Oznacza to, że dochody ich rodziców i rodzeństwa nie będą brane pod uwagę przy przydzielaniu stypendium socjalnego.

Obecnie za samodzielnych finansowo mogą być uznani tylko ci, którzy mają stałe źródło dochodu (wynoszące w roku akademickim 2012/2013 850,20 zł miesięcznie) i nie złożyli oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami.

– Ten przepis również sprawia problemy uczelniom, ponieważ nie istnieją precyzyjne regulacje dotyczące oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego – wskazuje Piotr Okonkowski, przewodniczący komisji ds. socjalnych Parlamentu Studentów RP.

Resort nauki zamierza doprecyzować tę regulację. Będzie wymagał składania wspomnianych oświadczeń. Trudno jest też osiągać dochód wynoszący akurat 850,20 zł (osoba zarabiająca więcej nie będzie kwalifikować się już do udzielania wsparcia). To wręcz absurdalny wymóg, który w praktyce jest niemalże niemożliwy do spełnienia

– W efekcie niewiele osób jest uznawanych za samodzielnych finansowo i dochody ich rodziców muszą być wzięte przy ubieganiu się o stypendium socjalne, przez co student przekracza często próg dochodu pozwalający przyznać stypendium – mówi Piotr Okonkowski.

Etap legislacyjny

Projekt ustawy skierowany do konsultacji społecznych