14 listopada zakończyła się trzecia część próbnego egzaminu dla gimnazjalistów z języka obcego - diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów trzecich klas gimnazjów. Sprawdź arkusze egzaminacyjne i odpowiedzi.
Reklama

Próbny egzamin z języka obcego przeprowadzony został na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

W 82 losowo wybranych gimnazjach po zakończeniu próbnych egzaminów eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych wspólnie z nauczycielami przeanalizują prace uczniów. Będą też zbierać opinie gimnazjalistów i nauczycieli na temat trudności zadań.

W roku szkolnym 2012/2013 - egzamin przeprowadzony zostanie w dniach: 23, 24 i 25 kwietnia. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogli do niego przystąpić w terminie kwietniowym będą zdawać go w dniach 3, 4 i 5 czerwca. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum.

Reklama
ZADANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY
pobierz plik
TRANSKRYPCJA NAGRAŃ - ANGIELSKI PODSTAWOWY
pobierz plik
JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY - KLUCZ ODPOWIEDZI DO ZADAŃ
pobierz plik
ZADANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM ROZSZERZONY
pobierz plik
TRANSKRYPCJA NAGRAŃ - ANGIELSKI ROZSZERZONY
pobierz plik
JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY - KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ
pobierz plik
ZADANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY
pobierz plik
TRANSKRYPCJA NAGRAŃ - NIEMIECKI PODSTAWOWY
pobierz plik
JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY - KLUCZ ODPOWIEDZI DO ZADAŃ
pobierz plik
ZESTAW Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - POZIOM ROZSZERZONY
pobierz plik
TRANSKRYPCJA NAGRAŃ - NIEMIECKI ROZSZERZONY
pobierz plik
JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY - KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ
pobierz plik

Wyniki egzaminu z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będą miały wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej; może się on ubiegać o przyjęcie do trzech szkół ponadgimnazjalnych jednocześnie.