14 listopada zakończyła się druga, matematyczno-przyrodnicza część próbnego egzaminu dla gimnazjalistów - diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów trzecich klas gimnazjów. Sprawdź arkusze egzaminacyjne i odpowiedzi.
Reklama

Egzamin próbny z wiedzy matematyczno-przyrodnicza został podzielony na dwie części. Uczniowie jako pierwszy dostali blok zadań z nauk przyrodniczych, czyli biologii, chemii, fizyki i geografii. Następnie przystąpili do bloku zadań z matematyki.

W 82 losowo wybranych gimnazjach po zakończeniu próbnych egzaminów eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych wspólnie z nauczycielami przeanalizują prace uczniów. Będą też zbierać opinie gimnazjalistów i nauczycieli na temat trudności zadań.

W roku szkolnym 2012/2013 - egzamin przeprowadzony zostanie w dniach: 23, 24 i 25 kwietnia. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogli do niego przystąpić w terminie kwietniowym będą zdawać go w dniach 3, 4 i 5 czerwca. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum.

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJLANY - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA - MATEMATYKA
pobierz plik
PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJLANY - MATEMATYKA - ODPOWIEDZI I PROPOZYCJE OCENIANIA ZADAŃ
pobierz plik
PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - MATEMATYKA - WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI
pobierz plik
PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA - PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
pobierz plik
PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE - KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ
pobierz plik
PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE - WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI
pobierz plik

Wyniki egzaminu z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będą miały wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej; może się on ubiegać o przyjęcie do trzech szkół ponadgimnazjalnych jednocześnie.