13 listopada zakończyła się pierwsza, humanistyczna część próbnego egzaminu dla gimnazjalistów - diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów trzecich klas gimnazjów. Sprawdź arkusze egzaminacyjne i proponowane odpowiedzi.
Reklama

Tak jak właściwy egzamin, który odbędzie się w kwietniu 2013 roku, egzamin próbny z wiedzy humanistycznej został podzielony na dwie części: uczniowie jako pierwszy dostali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie, następnie przystąpili do bloku zadań z języka polskiego.

W 82 losowo wybranych gimnazjach po zakończeniu próbnych egzaminów eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych wspólnie z nauczycielami przeanalizują prace uczniów. Będą też zbierać opinie gimnazjalistów i nauczycieli na temat trudności zadań.

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
pobierz plik

Reklama
PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJLANY - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI
pobierz plik
PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ
pobierz plik
PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA - JĘZYK POLSKI
pobierz plik
PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA - JĘZYK POLSKI - WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI
pobierz plik
PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA - JĘZYK POLSKI ODPOWIEDZI I PROPOZYCJE OCENIANIA ZADAŃ
pobierz plik

W roku szkolnym 2012/2013 - egzamin przeprowadzony zostanie w dniach: 23, 24 i 25 kwietnia. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogli do niego przystąpić w terminie kwietniowym będą zdawać go w dniach 3, 4 i 5 czerwca. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum.

Wyniki egzaminu z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będą miały wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej; może się on ubiegać o przyjęcie do trzech szkół ponadgimnazjalnych jednocześnie.