Gminy i fundacje mogą się ubiegać o wsparcie na tworzenie placówek opieki nad dziećmi. Muszą jednak zadeklarować, że utrzymają inwestycję co najmniej tak długo, jak trwało finansowanie unijne.

Czy gmina dostanie dotację na kolejne przedszkole

Samorząd, na terenie którego znajduje się już osiem placówek przedszkolnych, zamierza się ubiegać o dotację z UE na utworzenie kolejnej. Czy przysługuje mu wsparcie?

Czy dotację można otrzymać ponownie na ten sam cel

Fundacja dwa lata temu uzyskała w konkursie dotację na utworzenie wiejskiego przedszkola, do którego uczęszcza 50 dzieci. Obecnie projekt się kończy. Fundacja chce ponownie ubiegać się o środki z UE na sfinansowanie wcześniej utworzonych miejsc opieki nad dziećmi. Czy ma szanse na kolejną dotację?

Czy punkt przedszkolny otrzyma dofinansowanie

Wójt gminy wiejskiej chce unijną dotację przeznaczyć na uruchomienie placówki przedszkolnej, która będzie sprawować opiekę nad dziećmi w niektóre dni tygodnia. Czy gmina może napisać taki projekt?

Czy miasto dostanie dotacje na przedszkole

Prezydent średniej wielkości miasta chce utworzyć dla swoich mieszkańców nowe przedszkole za środki z UE. Czy wniosek miasta może być pozytywnie rozpatrzony?

Czy unijne przedszkole można zlikwidować

Gmina wystartowała w konkursie o dotacje na przedszkola. Jeśli ją otrzyma, będzie miała zagwarantowane finansowanie dla placówki przez dwa lata. Na kontynuację tej inwestycji gminy nie stać. Czy może ją zlikwidować po tym okresie?

Czy gmina musi udostępnić własny lokal

Wójt chce utworzyć punkt przedszkolny w pomieszczeniach po nieczynnej remizie strażackiej. Ubiega się o unijną dotację. Czy otrzyma ją, jeśli wyremontuje lokal?

Czy za integrację są dodatkowe punkty

Stowarzyszenie rodziców chce zrealizować projekt przewidujący utworzenie przedszkola integracyjnego. Placówka ma być dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Czy zwiększy to szanse tego projektu w konkursie o dotacje na przedszkola?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak na nowych zasadach można założyć przedszkole za środki UE

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.