Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad rozwiązaniami, które mają zapobiegać nieprawidłowościom w zakresie opieki nad dziećmi, podobnym do tych, które zdarzyły się w prywatnej placówce działającej we Wrocławiu. Tam opiekunki w sposób rażący zaniedbywały dzieci. Prywatne podmioty będą szybciej podlegały takim samym przepisom jak zarejestrowane żłobki.
– Prowadzimy w tej sprawie konsultacje, m.in. z parlamentarzystami i jednym z rozważanych pomysłów jest skrócenie okresu vacatio legis dla prywatnych podmiotów, w trakcie którego nie podlegają tym samym przepisom co zarejestrowane żłobki – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
Dodaje, że taki przepis może znaleźć się w przygotowywanej właśnie nowelizacji ustawy żłobkowej.