Uniwersytet, jako m.in. społeczność oparta na wiedzy, nigdy nie powinien dać się sprowadzić do formy aplikacji na smartfona – ocenił w liście skierowanym do społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego rektor tej uczelni prof. Ryszard Koziołek.

Jak podkreślił, najważniejszym zadaniem wspólnoty akademickiej na najbliższe miesiące, szczególnie wobec wyzwań kształcenia zdalnego, będzie utrzymanie jej bliskiego i intensywnego funkcjonowania.

Prof. Koziołek, który objął urząd rektora Uniwersytetu Śląskiego 1 września br., w liście opublikowanym na stronach uczelni napisał m.in., że idąc tego dnia przez ciągle niezbyt ludne miasto i opustoszały kampus katowicki, rozmyślał nad iluzorycznością wszelkich planów, przede wszystkim swoich.

„Dwa silne przekonania towarzyszyły mi od początku starań, aby być przez Państwa wybranym. Pierwsze, że Uniwersytet to wyjątkowo dobre (w moim mniemaniu najlepsze) miejsce w przestrzeni publicznej do pracy badawczej, nauczania, ale przede wszystkim do życia razem jako społeczność oparta na wiedzy. Drugie, że uniwersytet nigdy nie powinien dać się sprowadzić do formy aplikacji na smartfona” - wskazał.

„Trwająca wciąż epidemia pozbawiła naszą wspólnotę domu, a wszechobecne technologie kształcenia na odległość są koniecznością i wybawieniem od straty kolejnego semestru studiów. Być może nikt bardziej niż naukowiec nie jest świadom ludzkich ograniczeń, a jednak tym razem to my zostaliśmy dotknięci nimi szczególnie” - zaznaczył.

„Nadchodzący rok akademicki upłynie w cieniu epidemii. Semestr zimowy będzie zdominowany przez kształcenie zdalne, zależy nam jednak, aby studenci, zwłaszcza pierwszych lat, mieli możliwość zaznać rzeczywistego kształcenia w murach naszej uczelni. A przede wszystkim doświadczyć bycia razem” - zadeklarował.

„To będzie nasze najpoważniejsze zadanie na najbliższe miesiące – utrzymać bliskie i intensywne funkcjonowanie wspólnoty akademickiej. Zachęcam Państwa gorąco do wielorakich kontaktów zdalnych, do dzielenia się ze sobą tym, czego uczymy, nad czym pracujemy naukowo, a także tym, co nas interesuje i wzbogaca jako ludzi” – wezwał prof. Koziołek.

„Użyjmy technologii nie tylko dla realizacji naszych zadań dydaktycznych oraz administracyjnych, ale również po to, aby wzmocnić nasze poczucie wspólnoty w czasie bezdomności. Zapraszajmy się wzajemnie na konwersacje ze studentami, prezentacje nowych dokonań badawczych, książek, artykułów, prac artystycznych, na otwarte seminaria i wykłady, relacje z koncertów i wystaw” - wymienił.

„Dzielmy się w ten wyjątkowy sposób, który – paradoksalnie – spaja nas mocniej. Zachęcam Państwa do nieograniczonej inwencji w tym zakresie, zapewniając jednocześnie o wszelkim możliwym wsparciu dla takich działań. Znaczną część zainicjujemy w +centrali). Już wkrótce ruszy Centrum Premier Naukowych UŚ, za pośrednictwem którego będziemy prezentować nasze najświeższe dokonania naukowe z wszystkich dyscyplin” – zapowiedział rektor.

„Przez trwające dni odosobnienia dajmy sobie poczucie, że jesteśmy razem, a mnie pewność, że mimo mijanych codziennie cichych budynków uniwersytetu mam dla kogo pracować. Wzmacnia mnie myśl, że wcześniej czy później wrócimy do siebie z odnowionym poczuciem wartości, jaką jest rzeczywisty uniwersytet” – zaznaczył prof. Koziołek dziękując za decyzję wyborczą społeczności uczelni, dowody poparcia i sympatii, które otrzymał, a także deklarując wdzięczność, poczucie zaszczytu i zobowiązania.

Prof. Ryszard Koziołek jest literaturoznawcą, eseistą, profesorem w Instytucie Literaturoznawstwa UŚ. Ukończył studia na śląskiej Alma Mater i jest z nią związany od ponad 30 lat. Inicjował liczne przedsięwzięcia Uniwersytetu Śląskiego, popularnonaukowe – na przykład Śląski Festiwal Nauki Katowice, jak i z zakresu kształcenia – opracowanie i wdrożenie unikalnej w Polsce formy indywidualnych studiów międzyobszarowych.

Prof. Koziołek jest laureatem licznych nagród – m.in. 2010 r. otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii eseistyka za książkę "Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy". W 2016 r. jego książka "Dobrze się myśli literaturą" została uhonorowana Śląskim Wawrzynem Literackim. Zasiadał w jury czterech kolejnych edycji Nagrody Literackiej Nike, a w 2015 r. pełnił obowiązki przewodniczącego tego jury.

Fundamentem programu prof. Koziołka jest Strategia Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2020−2025, a głównym celem uzyskanie dla uniwersytetu statusu uczelni badawczej. W poprzedniej kadencji pełnił on funkcję prorektora ds. kształcenia i studentów, a także dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych.