Większość państw planuje po wakacjach powrót dzieci i młodzieży do szkół. Edukacja będzie się jednak odbywać na specjalnych zasadach
Według wyliczeń Organizacji Narodów Zjednoczonych w pierwszej połowie roku na skutek zamknięć szkół spowodowanych pandemią koronawirusa w domach zostało 1,5 mld dzieci na całym świecie. To sytuacja bez precedensu w historii i nie do utrzymania na dłuższą metę. Eksperci alarmowali, że pozbawienie najmłodszych otoczenia edukacyjnego wpłynie na wyniki nauczania, kompetencje społeczne, pogłębi nierówności, a nawet może stanowić dla nich zagrożenie (nie wspominając o trudnościach dla rodziców chociażby w powrocie do pracy, co ma przełożenie na gospodarkę).
Stało się więc jasne, że szkoły prędzej czy później należy otworzyć. Władze na całym świecie stanęły przed dylematem, jak zrobić to w bezpieczny sposób. DGP przeanalizował, na jakich zasadach będzie funkcjonować edukacja w innych krajach w warunkach pandemii. Spośród różnych strategii wyłania się jeden, wspólny element: zajęcia w szkołach będą odbywały się z poszanowaniem zasad dystansowania społecznego.