Część wojewodów kwestionuje uchwały gmin dające maluchom ze szczepieniami pierwszeństwo przy rekrutacji do żłobków. To kryterium obwiązuje we Wrocławiu i w Warszawie, a w Poznaniu i Częstochowie już nie.
Rosnąca liczba rodziców rezygnujących z obowiązkowych szczepień ochronnych u dzieci sprawia, że coraz więcej samorządów podejmuje działania, których celem jest ochrona zdrowia i życia najmłodszych mieszkańców. Na przykład przy przyjmowaniu do żłobków i przedszkoli dają pierwszeństwo lub dodatkowe punkty dzieciom objętym szczepieniami. Problem w tym, że nie wszędzie to się udaje, bo sprzeciwia się temu część wojewodów, którzy albo unieważniają uchwały gmin, albo kierują na nie skargi do sądów.