W poszukiwaniu ciekawych ofert studenci mogą skorzystać z pomocy uczelni lub zorganizować staż na własną rękę.
Kształtowanie kariery jest procesem skomplikowanym i długotrwałym. Dlatego najlepiej zacząć go jak najwcześniej. Perspektywy po zakończeniu nauki zależą bowiem w dużej mierze od absolwenta i jego działalności w trakcie studiów. Każda aktywność w formie praktyk, stażu, działania w kołach naukowych lub organizacjach studenckich jest mile widziana i doceniana przez przyszłych pracodawców.
Z badania „Studenci Prawa w Polsce 2018” przeprowadzonego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA Poland) wynika, że wielu żaków jest tego świadomych. Blisko 60 proc. respondentów podnosi swoje kwalifikacje właśnie poprzez praktyki, staże lub pracę stałą.