Ministerialny system antyplagaitowy pozwala sprawdzać tylko prace dyplomowe. To może oznaczać większą liczbę plagiatów w pozostałych przypadkach.
Do tej pory uczelnie wyższe samodzielnie kupowały programy antyplagiatowe i mając licencję na określoną liczbę wejść, weryfikowały autentyczność i oryginalność prac. Jednak od początku 2019 r. działa w Polsce Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), dostępny bezpłatnie dla wszystkich uczelni – zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Od bieżącego roku akademickiego są one zobowiązane do sprawdzenia w nim każdej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej oraz doktorskiej.
Zdaniem resortu nauki to gwarancja, że walka z plagiatami opiera się na jednolitych dla całego kraju standardach i bazach referencyjnych. Dzięki temu ma być ona skuteczniejsza.