Mimo że wskutek porozumienia z Solidarnością wycofaliśmy się z cyklicznego oceniania pedagogów, to warto wrócić do tego pomysłu - mówi Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej.

Czy planuje Pan w najbliższym czasie jakieś zmiany w oświacie?

Jesteśmy przecież w trakcie bardzo poważnej zmiany strukturalnej i programowej. Dziś kolejne wielkie zmiany nie miałaby sensu. Rozmawiam z nauczycielami i oni mówią wprost, że nie oczekują ode mnie, że po raz kolejny zreformuję szkołę. Jeśli już będę wdrażał jakieś zmiany to bardziej będą to korekty np. podstaw programowych.