Jeśli świeżo upieczony magister marzy o dostaniu się do szkoły doktorskiej – ma minimalne szanse. W uprzywilejowanej pozycji będą doktoranci z dorobkiem, którzy kształcą się teraz na studiach.
Kształcenie doktorantów było jednym z tych elementów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, który wymagał sporych zmian. Wciąż obowiązujący model oparty na studiach doktoranckich jest bowiem powszechnie uważany za niewydolny. W opinii większości środowiska akademickiego poziom bronionych doktoratów był coraz słabszy, podobnie jak stopień umiędzynarodowienia kształcenia. Kwestionowano także staranność w ustalaniu programów studiów.